Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mech-mech.pl

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.mech-mech.pl (Sklep Internetowy”).

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Właścicielem Sklepu Internetowego jest: PBTO Sp z o.o. wpisna do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646280, NIP: 5482677576, REGON: 365828259 z siedzibą w Cieszynie 43-400 przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 13.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet;
  b) przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera;
  c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 • Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

DEFINICJE

 • Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 • Newsletter – informacja handlowa dotycząca witryny mech-mech.pl, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
 • Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez PBTO Sp z o.o., działająca pod adresem: www.mech-mech.pl
 • Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 • Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 • Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa spółce PBTO ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez PBTO Sp. z o.o. po weryfikacji przez PBTO Sp z o.o. dostępności Towarów w magazynie.
 • Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 • Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 • Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”
 • Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i właściciela sklepu. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 • Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 • Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
  a) płatność „za pobraniem” - gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dostarczeniu Towaru do Klienta;
  b) płatność przelewem - przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Spółki wskazany na stronie Sklepu Internetowego: www.mech-mech.pl
  c) kartą płatniczą:  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro; Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
  d) szybkim przelewem internetowym; Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Właściciel sklepu potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 • W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, właściciel sklepu informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 • Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mech-mech.pl, do momentu wysłania przez właściciela sklepu zamówionych Towarów.
 • Jeśli zapłata została dokonana z góry, właściciel zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 • Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Lub w terminie do 14 dni roboczych na adresy w Unii Europejskiej.
 • W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż płatność „za pobraniem”, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatu INPOST. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 • Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do właściciela sklepu, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po 2 nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane.
 • Właściciel sklepu dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu. Faktura VAT lub paragon dostarczona Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. 

DANE OSOBOWE

NEWSLETTER

 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od www/mech-mech.pl informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła www.mech-mech.pl, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera dla zarejestrowanych Klientów jest możliwa także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Właścicielowi sklepu przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody PBTO Sp z o.o. jest zabronione.
 • Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 • www.mech-mech.pl nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 Marca 2020 roku.

 

 
Moss
Taniej :)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl